Jdi na obsah Jdi na menu
 


TYPY VÝSTAV POŘÁDANÝCH V ČR

Mezinárodní - jsou přístupné všem plemenům uznaným FCI popř. mimo oficiální soutěže pořadatelé zařazují i soutěže národních plemen FCI neuznaným


Národní - jsou přístupné všem plemenům uznaným FCI a plemenům národním


Oblastní - jsou přístupné plemenům uvedeným v propozicích. Rozhodnutí o tom, na které oblastní výstavě bude určité plemeno posuzováno, přísluší chovatelskému klubu. Oblastní výstavy mají velkou tradici. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i společenskou událostí, na které se sejde kynologická obec z blízkého i vzdáleného okolí.


Krajské - svou náplní jsou oblastním výstavám velmi podobné


Klubové - jsou přístupné plemenu či plemenům sdruženým v pořádajícím chovatelském klubu. V případech, kdy je plemeno členěno do více chovatelských klubů, má každý z nich právo na svou vlastní klubovou výstavu. Pokud ovšem na ní bude zadávat CAC, musí ji otevřít pro všechny jedince daného plemene a to bez ohledu na to, zda je vystavovatel členem pořádajícího klubu či nikoliv. Pravidla pro jeho získání titulu Klubový vítěz vycházejí z předpisů příslušného klubu.


Speciální - může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech.


Výstavní třídy:


Štěňata: od 3 do 6 měsíců

Dorost: od 6 do 9 měsíců

Mladých: od 9 do 18 měsíců. Vítěz této třídy, dle typu výstavy může získat titul: Klubový vítěz mladých,CAJC

Mezitřída: od 15 do 24 měsíců. Vítěz této třídy, dle typu výstavy může získat tituly: Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CAC, r.CAC, CACIB a r.CACIB

Otevřená: nad 15 měsíců. Vítěz této třídy, dle typu výstavy může získat tituly: Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CAC, r.CAC, CACIB a r.CACIB

Pracovní: nad 15 měsíců se složenou zkouškou z výkonu (typ zkoušky se pro jednotlivé typy výstav liší) s následujícím omezením :

na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu Interšampión absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být doloženo tak zvaným "velkým certifikátem".

na ostatních typech výstav u v bodě 1) uvedených plemen a dále pak u plemen, jejichž chovatelské kluby o možnost třídy pracovní požádaly. Typ zkoušky určuje chovatelský klub. Její složení je doloženo tak zvaným "malým certifikátem ".

Vítěz ve třídě pracovní, dle typu výstavy muže získat tytuly: Oblastní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CAC, r.CAC, CACIB a r.CACIB

Šampiónů: nad 15 měsíců s přiznaným titulem šampiona. Vítěz této třídy může získat tituly: CAC, r.CAC, CACIB, r.CACIB. Titul juniorského šampiona pro vstup do této třídy neopravňuje.

Vítězů : nad 15 měsíců s titulem Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz , národní šampión a Interšampión (užívá se na výstavách národních, oblastních, krajských, speciálních a klubových - obdoba třídy šampionů). Titul juniorského šampiona pro vstup do této třídy neopravňuje. Vítěz této třídy může získat tituly: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Oblastní vítěz CAC a r.CAC

Veteránů: nad 8 let (v ČR nad 9 let s výjimkou mezinárodních výstav)

Třída mimo konkurenci: třída, v které se nezadávají ocenění ani tituly. V rámci této třídy většinou vystavovatelé předvádějí úspěšné psy a feny u kterých již nestojí o další tituly, ale chtějí je kynologické veřejnosti ukázat.

Klasifikace hodnocení:
výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný
vyloučen z posuzování

Klasifikace hodnocení ve třídě dorostu :
velmi nadějný
nadějný


Tituly:

Int. CH - International Beauty Champion (Mezinárodní šampion krásy - Interšampion)
Titul se přiznává psu, který obdržel čtyři tituly čekatele na titul Interšampiona (CACIB) od třech různých rozhodčích v nejméně třech různých zemích, přičemž minimálně jeden v zemi, kde je registrován nebo v zemi původu plemene. Mezi dnem obdržení prvního a posledního CACIBa musí uplynout minimálně 12 měsíců a 1 den.
POZOR !!! Psům pracovních plemen, stačí k titulu dva CACIBy od dvou různých rozhodčích a potvrzení o absolvování zkoušky (např. IPO, PZ, VZR).

CH - National Beauty Champion (Národní šampion krásy)
Šampion např. ČR, SR, Německa, Polska apod. Titul se přiznává dle řádů pro udělování titulu národního šampiona, platným v jednotlivých státech.

J.CH - Youth National Beauty Champion (Juniorský šampion krásy)
Titul se přiznává dle řádů pro udělování titulu juniorského šampiona, platným v jednotlivých státech .

BIS - Best in Show (Nejhezčí pes výstavy)
Pes/fena - vítěz závěrečné soutěže, které se účastní vítězové 10 skupin FCI s titulem BOG (BIG).

BOG (BIG) - Best of (in) Group (Vítěz skupiny)
Pes/fena - vítěz soutěže, které se účastní vítězové všech plemen dané skupiny FCI s titulem BOB.

BOB - Best of Breed (Vítěz plemene)
Pes/fena - vítěz posuzování daného plemene skupiny FCI, kterého se účastní vítězové jednotlivých tříd (s výjimkou třídy štěňat a dorostu) s přiznaným titulem CAC, CAJC, národní, klubový nebo vítěz speciální výstavy.

CACIB - CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ (certifikát - čekatel na mezinárodního šampiona krásy)
Titul může získat pouze jedinec oceněný známkou "výborný 1." v jednotlivých třídách (s výjimkou třídy štěňat a dorostu) dle úvahy rozhodčího. CACIB je přiznáván pouze na mezinárodních výstavách a může ho v každém plemeni získat pouze jeden pes a jedna fena.

CAC - CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT (certifikát - čekatel na národního šampiona krásy)
Titul může získat pouze jedinec oceněný známkou "výborný 1." v jednotlivých třídách (s výjimkou třídy štěňat, dorostu a mladých) dle úvahy rozhodčího. CAC je přiznáván pouze na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách.

Národní, krajský, oblastní, klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy
Tituly zadávané na jednotlivých typech výstav, dle národních výstavních řádů.

CAJC - CERTIFICAT D´APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT ( certifikát - čekatel na národního šampiona krásy mladých)
Titul může získat pouze jedinec oceněný známkou "výborný 1." ve třídě mladých dle úvahy rozhodčího. CAJC je přiznáván pouze na mezinárodních, národních, klubových a speciálních výstavách.

Z dalších titulů jsou to především:

CACIT -CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT INERNATIONAL DE TRAVAIL (certifikát - čekatel na mezinárodního šampiona práce).

CACT - CERTIFICAT D´APTITUDE AU CHAMPIONAT DE TRAVAIL(certifikát - čekatel na národního šampiona práce).

BOD - Best of day (Vítěz dne)
označuje vítěze výstavního dne v případě vícedenních výstav

r.CACIB, r.CAC, r.CACIT, r.CACT - (reservní čekatelství)
tzv. rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. Pouze v případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává.
 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 52364
Měsíc: 1561
Den: 48